Caroline enjoys our Welsh FAN Group! | The FAN Charity Skip to main content
(press enter)

The FAN Charity

Caroline enjoys our Welsh FAN Group!

Caroline N v2

  1 October 2023

Mae'r cyfarfodydd CAFf (Cymdogion a Ffrindiau) wedi bod yn dda iawn. ‘Rwyf wedi dysgu geiriau newydd gan gyfranogwyr eraill ac rwyf wedi mwynhau'r cyfle i gwrdd ar-lein gyda phobl sy'n byw ymhellach i ffwrdd yn ogystal â rhai cyfagos. Mae’n ffordd wych o annog defnydd o’r Gymraeg mewn ffordd gyfeillgar a di-fygythiol. Mae hefyd yn llawer o hwyl.

 

Mae’r ffordd y mae FAN yn cael ei redeg yn golygu y gall pawb ymdrin â’r pwnc mewn ffordd wahanol a siarad amdano gymaint neu ychydig ag y dymunant, o fewn yr amser. Mae’n hynod ddiddorol gweld sut mae pobl yn mynd i’r afael â phynciau a sut rydyn ni’n dysgu mwy am ein gilydd.

Mae grwp CAFf yn cwrdd am 2 o'r gloch yn y prynhawn ar Zoom; am mwy o wybodaeth anfonwch ebost i Sarah sarah.duncan-jones@thefancharity.org 

I have found the CAFf meetings really good. I have learnt new words from other participants and I have enjoyed the opportunity to meet online with people who live further away and those close by. It is a great way to encourage the use of Welsh in a friendly and non threatening way. It is also good fun. 

 

The way FAN is run means that everyone can approach the subject in a different way and talk about it as much or a little as they want, within the time. It is fascinating to see how people tackle subjects and how we learn more about each other.

For more information about our Welsh FAN Group which meets on a Tuesday at 2pm on Zoom  email Sarah sarah.duncan-jones@thefancharity.org 

  Back to News

Your privacy

This website uses cookies to ensure you get the best experience, please accept these so we can deliver a more reliable service.

To find out more, read our privacy policy and cookie policy.

Manage preferences